ZASADNICZA KWESTIA

Zajmu­jąc się historią kultury można rejestrować owe wzory i owe sposoby artykulacji, opisywać ich zależności wzajemne, ich przemijanie i poja­wianie się nowych. Jednakże, moment histo­ryczny przyjmować można w badaniach ina­czej jeszcze, niejako w mocnym sensie słowa. W tym znaczeniu „historyczność” w szczególny sposób interesuje także filozofa, socjologa. Hi­storyczne ujęcie rzeczywistości — to tutaj ujęcie dynamiczne, to eksplikacja natury prze­mian, jeśli nie ich ostatecznej przyczyny. Hi­storia — w tym wypadku — to bardziej nomen aaentis niż nomen acti.Przy tym punkcie widzenia zupełnie zasad­niczą kwestią jest to, w jakiej mierze  i artykulacje (a więc idee zawarte w dziełach, „prądy” itp.) są efektywne, czyli w jakie] mie­rze „wpływają na życie”. Stwierdzenie efetvwności tych czy innych elementów kultury nie wyjaśnia w pełni mechaniki przemian lu statyki trwania, niemniej jest niezbędne, by przejść od pewnych ogólnych tez teoretycz­nych dotyczących zmienności do uszczegóło­wionej teorii.              .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.