WYJAŚNIENIE ZJAWISK

Niemniej przeto za­danie wyjaśniania wszelkich szczegółowych zjawisk w zgodzie z tym przeświadczeniem pozostało jak dotąd zadaniem nie wykonanym w pełni. Wszystkie te okoliczności, o których wyżej mowa, sprawiają, że we współczesnej literatu­rze przedmiotu temat „kultura” pojawia się sproblematyzowany od różnych stron, w róż­nych ujęciach, które nie muszą się wykluczać {choć i to może się zdarzać), nie scalają się jed­nak zadawalająco na płaszczyźnie teoretycz­nej.Istotną rolę odgrywa tu jeszcze i to, że na sposób uprawiania problematyki kultury coraz większy wpływ zdobywają aktualne potrzeby praktyczne. Są one bądź to związane z ogólny­mi przemianami społecznymi, których główne dźwignie mają charakter polityczny i gospo­darczy, bądź też wynikają z konieczności pla­nowej koordynacji działania instytucji kultu­ralnych i zabezpieczenia infrastruktury (chodzi tu np. o przemysł poligraficzny, techniczne narzędzia przekazu elektronicznego itd.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.