SZCZEGÓŁOWE ODMIANY

Nie do wszystkich tych szczegółowych od­mian nauka stosuje termin „kultura”. Mówi­my o kulturach plemiennych czy narodowych, mówimy o kulturze zdominowanej przez jed­ną klasę (np. o kapitalistycznej kulturze we Francji), natomiast odmienności poszczegól­nych środowisk zawodowych czy generacji określamy najczęściej terminem subkultura. Zależy to od charakteru i roli grupy, która jest twórcą i nosicielem czy „użytkownikiem” treści kulturowych, z czym wiąże się sposób ich funkcjonowania. Słowo „kultura” odnosi­my do układu treści oddziałujących przynaj­mniej pośrednio na duże całości społeczne, które obejmują najczęściej różnorodne, powią­zane ze sobą podgrupy zawodowe, posiadają wewnętrzne uwarstwienie, trwają poprzez ge­neracje, mają własną historię, w tym także hi­storię polityczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.