Category: Typy osobowości dla menedżerów

Kobiety muszą walczyć z pozorami

Kobiety muszą walczyć z pozorami, które z powodu ich ekstrawertywnego zachowania (E) i obserwowania (P) prze­mawiają za tym, że są kokieteryjne i powierzchowne. Dys­pozycja uczuciowa (F) w kombinacji ze zmysłami (S) może stwarzać odmienne wrażenie u tych, do których się zbliżyły. Przeważnie ani jedna, ani druga opinia nie jest prawdziwa. Wiele osób irytuje także to, że niektóre rzeczy kobiety te traktują zupełnie dosłownie.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Życie dla kobiet jest przedstawieniem i wydarzeniem

Życie jest dla nich przedstawieniem i wydarzeniem, w któ­rym chcą pokazywać swe dramatyczne i estetyczne talenty. Analiza danych nie jest ich mocną stroną. Nie mają też dobrze rozwiniętej umiejętności pozytywnej i konstruktywnej kry­tyki. To jest ich najsłabszym punktem w funkcji menedżera. Może się też zdarzyć, że będą łapać kilka srok za ogon i nie zdążą na czas. Ich punktualność pozostawia wiele do życzenia i typowy jest dla nich przepraszający uśmiech i: „Lepiej późno niż wcale”. Nie zapomną jednak o uroczy­stościach takich jak imieniny, urodziny, rocznice, a uczest­niczenie wraz z nimi w tego typu imprezach jest naprawdę niezmiernie przyjemne. Dosłownie rozkwitają w pracy, w której wymagana jest aktywność i przewija się mnóstwo osób, a w samotności więdną.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Kobiety potrafią prowadzić kilka projektów na raz

Jeżeli nie popadną w przesadę, to są w stanie jako zarządzający prowadzić kilka projektów na raz i doprowadzić je do końca. Przy tym potrafią postę­pować tak, aby każdemu pracowało się dobrze — nie na­rzucają tempa, stylu ani metody. Umożliwią każdemu pra­cowanie tak, jak uzna za stosowne. Ich zasadą jest :„Żyj i pozwól żyć innym”. Osoby tego typu powinny być najbar­dziej wykorzystywane tam, gdzie są wymagane liczne kon­takty, to znaczy w dziale propagandy lub public relations. Przy podejmowaniu decyzji postępują ze swoistą serdeczno­ścią i z uwzględnieniem interesów swoich bliskich. Interesują się ludźmi i dlatego można się do nich zwrócić o aktualne i dokładne informacje na temat innych osób lub bieżących wydarzeń. 

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Żyj i pozwól żyć innym

Nie są pyszni ani obrażalscy i dlatego potrafią współpracować z ludźmi na wszystkich poziomach i stano­wiskach w firmie. Rzadko kiedy są zarozumiali. Mają dobre kontakty z osobami na kluczowych stanowiskach, od por­tiera do asystentki dyrektora, i w razie potrzeby potrafią to wykorzystać do czynienia cudów. W czasie swych działań opierają się na osobistych doświadczeniach i mają przy tym poczucie zdrowego, chłopskiego rozumu, z którego korzy­stają w genialny i nieoczekiwany sposób.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Wiadomości praktyczne i niezbędne

ESFP nie znajdują przyjemności w badaniu mądrych teorii, ponieważ przyswajają wiadomości praktyczne i ni­zbędne w danej chwili. W kręgach uczonych spotkamy ich niezmiernie rzadko i na pewno nie są ucieleśnieniem ideału naukowca. Ich niechęć do rutynowych czynności i do dzia­łań, których wyniki przychodzą dopiero z czasem, może im w dalszej perspektywie zaszkodzić. Czasami nie dostrzegają całościowego obrazu. Widzą grupę drzew, a nie zobaczą lasu i nie będą potrafili przewidzieć skutków niektórych swoich czynów. Mogą też zrobić małą uwagę w bardzo nieodpo­wiedniej chwili i miejscu i ku ich bezmiernemu zdziwieniu skutki tego będą tak ogromne, że nie śniło im się o tym nawet w najbardziej koszmarnych snach. Pociąga ich świat handlu, zwłaszcza organizowanie sprzedaży i to głównie namacal­nych przedmiotów. Można ich również spotkać jako nauczy­cieli nauczania początkowego, pielęgniarzy, pracowników pogotowia, kierowców karetek. Dobrze radzą sobie w sytu­acjach krytycznych, zatem czasami podejmują pracę w sferze socjalnej. Wielu z nich ulegnie pokusie profesji artystycz­nych i pragnieniu balansowania na krawędzi tryumfu i kra­chu w świetle reflektorów.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Prawdopodobne słabe punkty grupy ESP

Mniej rozwiniętym elementem ich psychiki jest intuicja (N). W związku z tym że są w znacznym stopniu zależni od obiektów, z niedowierzaniem podchodzą do tego, co jest je­dynie przeczuciem i nie może być uzasadnione, przynajm­niej w jakimś stopniu, logicznie lub empirycznie. Uważają, że znaczące impulsy to te, które otrzymujemy z zewnątrz. Wewnętrzne aspekty i źródła są w ich przypadku stłumione. Mało rozwiniętej intuicji (N) i myślenia (T) używają tylko wówczas, kiedy mają wrażenie, że to pomoże im w głębszym przeżyciu konkretnego doznania. Może się to przerodzić w podejrzliwe domysły dotyczące innych osób i wydarzeń, o których nie wiedzą zbyt wiele. 

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Mniej używana funkcja intuicji

Później okazuje się, że ich domniemania są przynajmniej w części błędne. Mniej uży­wana funkcja intuicji może przesunąć się do pozycji ego­centrycznej. Jeżeli ich samokontrola się osłabi, na przykład na skutek alkoholu lub zmęczenia, zaczną opowiadać fanta­styczne, wymyślone historyjki, często pozbawione puenty. Później będą im gwałtownie zaprzeczać. Te osoby uważane za realistów mogą nagle oszaleć dla ezoterycznej odmiany re- ligii wschodu lub zaskoczyć wstąpieniem do osobliwej sekty.

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!

Przyswajanie nowych ideii

Ogólnie mówiąc, na to, aby przyswoić sobie nowe idee, wartości, teorie czy możliwości, potrzebują więcej czasu niż inni. Ich ciemna strona może się przejawić także w postaci superrealistycznego gromadzenia obiektywnych faktów, doświadczeń i danych, choć nigdy tego nie wykorzystują. Skupiają się jedynie na zbieraniu i świadomości posiadania tych zasobów. Ludzie ESP mogą zatem stać się uciążliwymi pedantami, hedonistycznymi uparciuchami i samolubnie zatrzymywać to, na czym zależy pozostałym. Ich głównym celem może być poszukiwanie coraz to nowych podniet zamaskowane pragnieniem życia na pełnych obrotach. 

Witaj u mnie ! Nazywam się Piotr Kawalec i jestem studentem. Podczas studiów często musiałem przeglądać wiele stron w poszukiwaniu potrzebnych mi informacji o księgowości i finansach dlatego postanowiłem sam stworzyć bloga, aby Wam było łatwo znaleźć niezbędne informacje w jednym miejscu. Jeśli podoba Ci się moja strona to zostaw coś po sobie i napisz komentarz albo polub post!