Ubezpieczenie

Jako przedstawiciel wiodących na rynku polskim firm ubezpieczeniowych oferujemy Państwu najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczenia pojazdu, w tym pakiety ubezpieczeniowe dla samochodów używanych, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Co najmniej miesiąc przed upływem ważności terminu ubezpieczenia nasz specjalista skontaktuje się z Państwem i przedstawi propozycje najlepszych finansowo wariantów ubezpieczenia na następny okres.